Vydaj sa na Cestu spokojnej ženy a objav 3 unikátne programy ako žiť vnútorný pokoj s ľahkosťou.

Spokojná byť sama sebou

Spoznaj tvoj potenciál, silné stránky, životné role, hodnoty a talenty. Vstúp do plnosti svojej autenticity:

 • AKO PREHĹBIŤ SVOJE SEBAPOZNANIE

 • AKO SI UJASNIŤ ŽIVOTNÉ HODNOTY A ROLE

 • AKO SI VĎAKA TALENTOM VYSKLADAŤ SVOJU IDEÁLNU PRACOVNÚ NÁPLŇ

 • AKÉ ČINNOSTI SÚ SMERODAJNÉ PRE TVOJE IDEÁLNE KARIÉRNE SMEROVANIE

 • PODĽA ČOHO ZISTIŤ SVOJ PRACOVNÝ TYP

 • AKO SVOJ POTENCIÁL PREPOJIŤ NA VÝBER VHODNEJ POZÍCIE ALEBO OBLASTI PODNIKANIA

 • ČO TI POMÔŽE NAPÍSAŤ UNIKÁTNY MOTIVAČNÝ LIST

 • AKO VEDOME RIADIŤ SVOJU KARIÉRU

Zdravo sebavedomá

Spoznaj techniky, ako získať späť svoje pošliapané sebavedomie.  Podpor rast tvojho sebavedomia a nauč sa celoživotné zručnosti pre spokojnejší život:

 • AKO NARÁBAŤ S NEGATÍVNYMI MYŠLIENKAMI

 • AKO MENIŤ SVOJE ZMÝŠĽANIE NA POZITÍVNE

 • AKO POROZUMIEŤ A KOMUNIKOVAŤ SVOJE POTREBY

  A EMÓCIE

 • AKO RÁSŤ VĎAKA CHYBÁM A ROBIŤ ROZHODNUTIA SAMA ZA SEBA

 • AKO SI STRÁŽIŤ SVOJE HRANICE A VEDIEŤ HOVORIŤ NIE

 • AKO SA NEPOROVNÁVAŤ A VÍŤAZIŤ NAD STRACHOM

 • AKO BUDOVAŤ SEBADÔVERU A NOVÉ NÁVYKY

Plán spokojnej ženy

Vydaj sa v programe na Cestu spokojnej ženy, na ktorej odhalíš svoje poslanie a zmysel života. Objav ako môžeš svoje poslanie žiť s jasným plánom krokov.

Zaujal ťa konkrétny program ?

Dohodni si k nemu konzultáciu.