"Pomáham ženám

odhaľovať ich potenciál, ideálne kariérové smerovanie, osobné poslanie, budovať zdravé sebavedomie a žiť spokojnejší život

vo vzťahu k sebe, k ľuďom a v duchovnej oblasti."

Helena Priesolová

Pracuje v oblasti vzdelávania a rozvoja, je mentorka, lektorka a autorka programov osobného rozvoja, kariérová poradkyňa, talentová expertka (UYT) a inšpirátorka. Trinásť rokov žije v radostnom manželstve a je mamou dvoch dcérok. Inšpiruje ženy poznávať svoj potenciál, plniť si túžby srdca, osobné ciele a sprevádza ich na ceste za spokojnejším životom. Ako líderka projektu Spokojná realizuje rozvojové programy, workshopy a mentoringy online i naživo. Organizuje podujatia, má skúsenosti s projektovým manažmentom, rozvojovými stratégiami a vedením ľudí, slúži ženám a mládeži a organizuje charitatívne podujatia.

Čo ma robí spokojnou ?

Tvorenie plánov rozvoja.

Vzdelávanie v osobnom rozvoji.

Zmysluplné projekty a charita.

Rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.

Radostné chvíle s rodinou.

Štýlová móda.

Moje obľúbené citáty

„Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti. Tvorme ju.“ (A. de S. Exupéry)

„Nikdy nie ste príliš starí na to, aby ste si vytýčili ďalší cieľ alebo začali snívať nový sen.“

(C. S. Lewis)

Chceš odhaliť svoje silné stránky, talenty, osobné poslanie, ideálne pracovné zameranie a budovať zdravé sebavedomie?