Plán spokojnej ženy

STAŇ SA SPOKOJNEJŠOU ŽENOU UŽ ZA 3 TÝŽDNE

V ČOM JE TENTO PROGRAM VÝNIMOČNÝ ?

Do 3 týždňov prejdeme od kľúčových hodnôt, ktoré najviac ovplyvňujú tvoju spokojnosť až k tvojmu vlastnému Plánu spokojnej ženy s konkrétnymi krokmi pre život.

Sebavedome odštartuješ vlastnú cestu zlepšovania, riešenia problémov a dosahovania životnej spokojnosti.

Ponúkam ti dve konzultácie 1:1 a online podporu v malej skupine účastníkov. Po celú dobu trvania programu odpovedám na tvoje otázky k tvojmu unikátnemu Plánu spokojnej ženy.

100% ťa podporím pri tvorbe tvojej vlastnej stratégie a plánu spokojnosti.

Vysvetlím ti krok za krokom, ako funguje celý proces tvorby tvojho plánu, od definovania tvojich potrieb až po ich konkrétne zavedenie do tvojho plánu. Poskytnem ti konkrétne príklady z praxe pre jednoduchšie vytvorenie tvojho plánu.

NAUČ SA VYTVORIŤ OSOBNÝ PLÁN SPOKOJNEJ ŽENY PRE TVOJ ŽIVOT A POUŽI TVOJU JEDINEČNÚ STRATÉGIU A PLÁN PRE OSOBNÝ RAST A JEDNODUCHŠIE RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vykročenie v ústrety životnej spokojnosti s tvojim Plánom spokojnej ženy je na dosah. A to dokonca z pohodlia tvojho domova ! Nepotrebuješ prečítať desiatky kníh, aby sa mohla začať diať pozitívna zmena.

Potrebuješ ísť do akcie a konať v súlade s tvojimi pravými hodnotami, s tvojimi potrebami, víziou a cieľmi. Všetky tieto kľúčové veci si definuješ v tvojom pláne. Ak si túžiš upratať vo svojom živote a hľadáš najlepší recept, ako to uskutočniť, potom je program Plán spokojnej ženy stvorený priamo pre teba !

Nauč sa využívať plán v jednej oblasti a následne používaj tento nástroj na osobný rast v akejkoľvek inej oblasti tvojho života a na efektívnejší osobnostný rast.  Posúvaj sa vpred, zlepšuj sa a teš sa zo života !

ČO JE OBSAHOM TOHTO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU ?

TVOJE VÝHODY S TÝMTO PROGRAMOM

1. UPRATANIE V SEBE

Budeš mať jasnú stratégiu a plán, čím minimalizuješ neporiadok v riešenej oblasti. Pozrieš sa na svoju túžbu             z perspektívy riešení. Kedykoľvek začneš mať pochybnosti, v pláne budeš mať svoj záchytný bod, ktorý ti pripomenie tvoje rozhodnutie.

4. UŠETRENIE ČASU

Vyberám pre teba z met’ód plánovania len to podstatné pre život, čím ti šetríme čas. S našim návodom si môžeš oveľa rýchlejšie vytvoriť vlastný recept na spokojnejší život a rozlúskať v ňom tie najvhodnejšie ingrediencie na jeho dosiahnutie.

2. VLASTNÝ NÁVOD NA ZLEPŠENIE SITUÁCIE

Urobíš obrovský skok vo svojej situácii. Tvoju stratégiu a plán si ušiješ na tvoju vlastnú mieru. Vďaka tomu máš návod, čo máš robiť, aby si zlepšila svoju situáciu. To ti dodá pocit sebavedomejšieho a jasnejšieho smerovania. Nezostaneš zaseknutá v probléme stáť na jednom mieste, ale nájdeš si vlastné riešenie, ktoré ti bude dávať zmysel a pohne ťa vpred.

3. POZITÍVNY PRÍSTUP

Na tvoju túžbu sa pozeráme ako na výzvu a príležitosť k osobnému rastu. Získaš tak pozitívny nadhľad nad tvojou situáciou.

5. PLÁNOVANIE S VÝSLEDKAMI

Vyvrcholením programu je tvoj akčný plán. Vďaka tomu budeš poznať konkrétne kroky, ktoré ťa priblížia k tvojmu cieľu a k pocitu väčšej spokojnosti v tvojej oblasti. Keď aplikuješ strategické plánovanie v jednej oblasti, môžeš ho využívať pre rast v akejkoľvek ďalšej oblasti. S ním budeš môcť sledovať svoj pokrok a dokonca ho aj merať.

Contact Us

Let your visitors know how to reach out to you, or learn more about a product or service. If you add a button, link it to your preferred email address.